Sesja egzaminacyjna LKE w Turbi – 03-10-2014

Informujemy, że 03.10. 2014 w piątek o godzinie 09.00 odbędzie się sesja egzaminacyjna LKE na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni na lotnisku Aeroklubu Stalowowolskiego w Turbi. Egzamin praktyczny odbędzie się za wyciągarką, można również zdawać na paralotni z napędem PPG i PPGG. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie wypełnionych wniosków.
Uwaga! Nowe wnioski :

  1. Świadectwo ukończenia szkolenia Etap II PP, PPG lub PPGG
  2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP ( część B wniosku wypełnia instruktor wydający Świadectwo Etap II – niezbędne do podejścia do egzaminu) – sprawdzić u instruktora, czy wydaje nowy wzór!
  3. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 – 247 Warszawa

UWAGA:
Opis w tytule przelewu jest obowiązkowy
– Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 53 zł (imię i nazwisko/egzamin
teoretyczny na ŚK PGP/tab.2 część I podczęść 1.1/pkt.5)

– Opłata za egzamin praktyczny wynosi 43 zł (imię i nazwisko/egzamin
praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I podczęść 1.2/pkt.3.2)

– Opłata za egzamin praktyczny za każde dodatkowe uprawnienie wynosi 105 zł (imię i nazwisko/egzamin
praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I podczęść 1.2/pkt.3.2)

– Opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji wynosi 43 zł (imię i
nazwisko/wydanie ŚK PGP/tab.1 część II podczęść 2.2/pkt.6.1)

– Opłata za wpisanie każdego dodatkowego uprawnienia wynosi 43 zł (imię i
nazwisko/wydanie ŚK PGP/tab.1 część II podczęść 2.2/pkt.6.1)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie
następujących dokumentów :

1. Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa.

2. Komplet sprzętu paralotniowego (radio, wyczep itd.) z ważnym
dopuszczeniem do eksploatacji w Polsce (karta paralotni). Istnieje
możliwość wypożyczenia sprzętu do lotów holowanych.

Egzaminator – Leszek Mańkowski – tel 501 383 275

Informacje bieżące dotyczące egzaminu znajdziecie na stronie Szkoły „Aerokrak” w zakładce INFO

http://www.aerokrak.pl

UWAGA. Został zniesiony obowiązek składania kserokopii świadectwa szkolnego potwierdzającego wykształcenie. Co za tym idzie NIE płacimy opłaty za potwierdzenie kserokopii dokumentu, chyba, że dostarczamy INNE kserokopie dokumentów!

Chętnych proszeni są o zgłoszenie swojego udziału w egzaminie na e-mail:  artku@plusnet.pl

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.